OZNÁMENIE O SÚLADE S ODDIELOM 18 U.S.C. 2257

  • Všetky modelky, herci, herečky a iné osoby, ktoré sa objavujú v akomkoľvek vizuálnom zobrazení skutočného sexuálne explicitného správania, ktoré sa objavuje alebo je inak obsiahnuté na tejto webovej stránke, boli v čase vytvorenia takýchto zobrazení staršie ako osemnásť rokov.
  • Pokiaľ ide o všetky vizuálne zobrazenia zobrazené na tejto webovej lokalite, či už ide o skutočné sexuálne explicitné správanie, simulovaný sexuálny obsah alebo iný obsah, všetky osoby na uvedených vizuálnych zobrazeniach mali v čase vytvorenia uvedených vizuálnych zobrazení najmenej 18 rokov, Majitelia a prevádzkovatelia tejto webovej lokality nie sú primárnymi producentmi (ako je tento pojem definovaný v oddiele 2257 zákona USA) žiadneho vizuálneho obsahu obsiahnutého na webovej lokalite.
  • Otázky týkajúce sa obsahu tejto webovej stránky smerujte na support@flirtrande.com
  • Originály záznamov vyžadované podľa 18 U.S.C. § 2257 a 28 C.F.R. 75 pre materiály obsiahnuté na webovej stránke uchováva príslušný správca záznamov takto:

CB Media Limited
Spaces Business Center Elstow Road
Suite #A3
Bedford
MK42 8PL
Spojené kráľovstvo
Registračné číslo / miesto: 10114749 / Cardiff
support@flirtrande.com